Photographer: Evgeny Reu / @evgenyeu

Makeup Artist: Anastasya Sheko / @sheko.nastya

Female Model: Anna Bogdanova / @bogdanova09