Photographer: ALEKSANDR KUZNETSOV @alkruze

Models: PAVEL BRYUZGIN @bryuzgin_pavel & ANYA SUKHOVA @anya_sukhova

Hair Stylist: ALINA VINOGRADOVA @vinogradova_ali

Makeup Artist: POLINA BORODINA @ logpolino

Wardrobe Stylist: НИКИТА ВИНОГРАДОВ @ vinogradovnikita

Producer: CROSS KEYS PUB @cross_keys_pub

Wardrobe: H&M & @mere.moscow & THE BOYS & UNIQLO & WINXDOW & ZARA


Read the rest of this story on our Issue 3 magazine.