Photographer: САША КАРУНОС @eto_vash_photograf

Model: NASTASYA ZAITSEVA @z.nastasiaa

Makeup Artist: KATERINA BOLDYREVA @vdoh_vidoh_makeup

Wardrobe Stylist: NATALYA GETNER @natalia_getner

Wardrobe: VINTAGE


Read the rest of this story on our Issue 4 magazine.