Photographer: NATALYA GORDEEVA @ph.natalyagordeeva

Model: TANSYLU NAZYROVA @tansyly_nazyrova

Makeup Artist: KSENIA SHEPELEVA @mua_shelest

Wardrobe Stylist: VERONIKA BAKALDINA @santa_rin

Wardrobe: EWAMORETTY


Read the rest of this story on our Issue 4 magazine.