Photographer: Lyubov Belyavtseva / @lyubovbelyavtseva

Model: Victoria Shoynhorova / @ria.shine

Makeup Artist: Tatiana Shumilina / @shumy_mua

Wardrobe Stylist: Victoria Startseva / @vikastarceva

Hair Stylist: Ekaterina Pokornaya / @hair_by_pokornaya

Producer: Daria Valiguras / @valiguras.photo

Creative Director: Karina Bondar / @ph.clairsvile

Retoucher: Yelizaveta Shaporova / @shaporova_retouch