Photographer: Anastasia Smirnova / @asmirnova_photo

Model: Vasilisa /@premierart_modelagency

Makeup Artist: Starkova Olga / @starkova_oliya

Wardrobe Stylist: Radomskaya Lera / @radomskaya_lera